เกี่ยวกับเรา

บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด มีเส้นทางการดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ได้เริ่มก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2511 ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตกระดาษและบรรจุภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศไทยที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดภายในประเทศถึง 30% และเพื่อให้สามารถดำรงและพัฒนาตำแหน่งผู้นำที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย บริษัทปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญสูงสุดให้แก่คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการวิศวกรรมในกระบวนการผลิต อีกทั้งการขายและการจัดส่งที่ตรงเวลา

เราภูมิใจในการนำเสนอผลิตภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่อย่างหลากหลายและมีคุณภาพสูงสุด

ผลิตภัณฑ์

บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษและลูกฟูกที่หลากหลายโดยผลิตภัณฑ์เด่นของเรามีดังต่อไปนี้

 • กระดาษผิวหน้า เป็นกระดาษที่ใช้ในการผลิตแผ่นลอนลูกฟูกและกล่องกระดาษ
 • กระดาษคราฟท์สำหรับทำถุงกระดาษที่ทนต่อการดึง เป็นกระดาษที่มีความเหนียวและทนทานต่อแรงกระแทกสูง ปัญจพลฯเป็นทั้งผู้ผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ในการผลิตถุงใส่ปูนซีเมนต์ อาหารสัตว์ อุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีต่างๆ
 • กระดาษลอนลูกฟูก เหมาะกับการนำมาทำลอนลูกฟูกเพื่อนำไปผลิตแผ่นลูกฟูก ซึ่งจะอยู่ตรงกลางระหว่างกระดาษผิวหน้าตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
 • แผ่นกระดานลูกฟูก ปัญจพลฯเป็นทั้งผู้ผลิตและจัดส่งแผ่นกระดานลูกฟูกชั้นเดี่ยวและสองชั้น
 • กล่องกระดาษลูกฟูก ปัญจพลฯเป็นทั้งผู้ผลิตและจัดส่งกล่องกระดาษลูกฟูก แบ่งได้สองประเภทคือ กล่องแบบฝาชนธรรมดาหรือ RSC ซึ่งจะถูกพิมพ์ ทับเส้น เซาะร่อง ติดกาว และพับเป็นกล่องสำเร็จรูป การพิมพ์จะประกอบด้วยสัญลักษณ์ รูปภาพสินค้าเพื่อการโฆษณา และข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ เช่น ข้อแนะนำการใช้งาน กล่องประเภทนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้ป้องกันการเสียหายของสินค้าในระหว่างที่มีการวางซ้อนกันในโกดังสินค้าและในระหว่างการขนส่ง
  กล่องกระดาษอีกประเภทหนึ่งคือ กล่องไดคัท เป็นกล่องที่ถูกผลิตขึ้นด้วยการใช้แม่พิมพ์ตัดหรือไดคัทแผ่นกระดาษลูกฟูกให้มีรูปร่างและขนาดต่างๆ มีการพิมพ์ข้อความโฆษณา วิธีการจัดเก็บ และข้อความที่จำเป็นอื่นๆ อยู่บนผิวกล่อง กล่องประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถรองรับน้ำหนักในตัวเอง เช่นเครื่องดื่มในขวดแก้วหรือพลาสติก
 • ถุงกระดาษคราฟท์สำหรับทำถุงที่มีผนังหลายชั้น เราผลิตถุงกระดาษชนิดสามชั้นและสี่ชั้นสำหรับใช้ในการผลิตถุงบรรจุปูนซีเมนต์ อาหารสัตว์ อุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีต่างๆ
 • ประเภทกระดาษกาว ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อการปิดกล่องกระดาษลูกฟูกและกล่องต่างๆ
 • ประเภทกระดาษวาล์วเพสท์และกระดาษถุงซับ ปัญจพลฯเป็นผู้ผลิตจัดส่งกระดาษวาล์วเพสท์และกระดาษที่ใช้ปิดฐานถุงกระดาษคราฟท์หลายชั้น (กระดาษกาวซับ) ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ใช้ในอุตสาหกรรมถุงปูนซีเมนต์

กระบวนการ

กระบวนการทำกระดาษ

วัตถุดิบที่เราเลือกนำมาใช้ในการผลิตกระดาษ ได้แก่ เยื่อไม้บริสุทธิ์ และกระดาษรีไซเคิล ซึ่งได้มาจากแหล่งการค้าทั้งภายในและนอกประเทศ อัตราส่วนของเยื่อไม้บริสุทธิ์กับกระดาษรีไซเคิลที่จะนำมาใช้ในกระบวนการผลิตจะถูกพิจารณาจากคุณสมบัติของกระดาษที่ต้องการ

ผลิตภัณฑ์กระดาษจะถูกผลิตขึ้นในสองขั้นตอนคือ กระบวนการการผลิตน้ำเยื่อและกระบวนการการผลิตกระดาษ กระบวนการผลิตนี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงด้วยชุดเครื่องจักรที่ทันสมัย เยื่อไม้บริสุทธิ์และกระดาษรีไซเคิลจะถูกนำมากระจายตัวในน้ำซึ่งเรียกว่า "สต็อก"หรือ “น้ำเยื่อ” ซึ่งจะถูกนำไปเข้าสู่กระบวนการทำความสะอาดและคัดกรองเส้นใยแล้วนำไปผสมกับสารประกอบทางเคมีเพื่อปรับคุณสมบัติของเส้นใย น้ำเยื่อที่พร้อมใช้งานแล้วจะถูกนำเข้าสู่หัวจ่ายเยื่อในส่วนของเครื่องจักรผลิตกระดาษ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการฟอร์มแผ่นด้วยตะแกรงลวดฟอร์มแผ่นที่สั่งผลิตขึ้นเป็นพิเศษ เส้นใยในน้ำเยื่อจะถูกกรองให้ตกค้างอยู่บนตะแกรงลวดฟอร์มแผ่น และสานตัวกันได้เป็นแผ่นกระดาษ จากนั้นจะถูกส่งต่อเข้าไปในส่วนของชุดกดรีดน้ำเพื่อนำน้ำส่วนเกินออกจากแผ่นเยื่อด้วยชุดกดรีดที่มีประสิทธิภาพ แผ่นเยื่อจะมีความแห้งมากขึ้นก่อนถูกส่งเข้าสู่ชุดอบแห้ง ในส่วนของชุดอบแห้งความชื้นที่อยู่ในแผ่นกระดาษจะถูกกำจัดออกโดยใช้ความร้อนจากไอน้ำที่เราผลิตได้จากโรงไฟฟ้าของเราเอง

กระดาษที่ผลิตได้นั้นจะมีความกว้างเท่ากับความกว้างของเครื่องจักร และจะถูกม้วนเก็บด้วยเครื่องม้วนขนาดใหญ่ก่อนส่งต่อไปยังส่วนกรอแบ่งม้วนกระดาษเพื่อให้ได้ขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางตามที่ลูกค้าต้องการ ม้วนกระดาษที่สำเร็จจะถูกรัดและจัดเก็บในโกดังสินค้า เตรียมพร้อมสำหรับการจัดส่งให้แก่ลูกค้าต่อไป

กระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องกระดาษลูกฟูก
การผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกแบ่งเป็นสองขั้นตอน

กระบวนการทำลูกฟูก
เครื่องลูกฟูกใช้ม้วนกระดาษจากโรงงานกระดาษเป็นวัตถุดิบหลัก นำมาให้ความร้อนและทำการขึ้นลอน ลอนลูกฟูกนี้จะถูกผลิตจากกระดาษเกรดที่ใช้สำหรับทำลอน ซึ่งผลิตจากเส้นใยรีไซเคิล 100% แผ่นลอนลูกฟูกที่ผลิตได้จะถูกนำมาติดกับกระดาษผิวหน้าทั้งสองด้านด้วยกาวพร้อมกับให้ความร้อนเพื่อให้กาวทำหน้าที่ยึดติดลอนกับกระดาษผิวหน้าไว้ด้วยกัน แผ่นลูกฟูกจะถูกตัดไว้ตามขนาดที่กำหนดเพื่อใช้สำหรับกระบวนการถัดไป กระดานแผ่นลูกฟูกมีชนิดลอน B ลอน C ซึ่งใช้สำหรับผลิตแผ่นลูกฟูกชั้นเดียวและ ลอน BC สำหรับผลิตแผ่นลูกฟูกสองชั้น

กระบวนการแปรรูป
การแปรรูปขึ้นอยู่กับชนิดการพิมพ์และประเภทของกล่องที่ต้องการ ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น กล่องแบบ RSC และกล่องแบบไดคัท

กล่องแบบฝาชนธรรมดาหรือกล่อง RSC จะมีความทนทานต่อการวางซ้อนกันได้สูงและนิยมใช้ทั่วไปในการห่อหุ้มปกป้องผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการจัดเก็บและขนส่ง กล่องประเภทนี้จะถูกผลิตด้วยเครื่อง Flexo Folder Gluer โดยแผ่นลูกฟูกจะถูกป้อนเข้าเครื่องป้อนและพิมพ์ด้วยหมึกน้ำสีต่างๆ ซึ่งใช้เทคนิคการพิมพ์แบบFlexo Graphic Techniques จากนั้นกระดาษจะถูกทับเส้นให้เป็นรอยและทำการเซาะร่อง ติดกาวและพับ กล่องที่สำเร็จจะถูกนับแล้วเรียงซ้อนกัน จัดเป็นมัดมัดละ 10 ถึง 25 กล่อง กระบวนการนี้สามารถดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยเครื่องจักรเครื่องเดียวเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการพิมพ์ พับ และความเหลี่ยมของกล่องซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดเรียงซ้อนกันหรือการขนส่งผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

ประเภทกล่องไดคัทจะถูกผลิตขึ้นด้วยการใช้เพลท 2 ประเภทคือ Flat Bed Die Cutter และ Rotary Die Cutter ในขั้นตอนการผลิตนั้นแผ่นลูกฟูกจะถูกป้อนเข้าสู่ชุดเครื่องพิมพ์ Flexo Printing -ของเครื่อง Die Cutter เพื่อพิมพ์ข้อความและรูปภาพตามที่ต้องการ จากนั้นแผ่นลูกฟูกจะถูกส่งต่อเข้าไปในส่วนเครื่องไดคัทเพื่อตัด ทับเส้นให้เกิดรอย ทำให้เกิดรู ตามลักษณะของใบมีดที่ถูกออกแบบไว้บนเพลท โดย Flat Bed Die Cutter จะถูกใช้สำหรับการผลิตกล่องไดคัทที่มีการขึ้นรูปที่ซับซ้อนตามแบบไดคัท เช่น กล่องบรรจุลูกไก่ ในขณะที่ Rotary Die Cutter ถูกใช้กับการผลิตกล่องแบบไดคัทอย่างง่ายผลิตได้ครั้งละจำนวนมาก เช่น การห่อรอบกล่อง ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดเครื่องดื่มประเภท กระป๋อง ขวดแก้ว และเครื่องดื่ม UHT

กระบวนการผลิตถุงกระดาษคราฟท์หลายชั้น

ถุงกระดาษคราฟท์ผนังหลายชั้นถูกผลิตจากกระดาษคราฟท์เกรดที่ใช้เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์นี้โดยเฉพาะ ซึ่งจะถูกพิมพ์ ขึ้นรูปเป็นถุงและก้นถุงเป็นทรงเหลี่ยม เครื่องจักรทำถุงประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่ เครื่องพิมพ์ ขึ้นรูป และทำก้นถุง ฝาวาล์วถูกติดไว้สำหรับการป้อนวัสดุเข้าไปในกระดาษซึ่งถูกใช้งานอย่างกว้างขวางในการบรรจุปูนซีเมนต์ เคมีหรืออาหารสัตว์ที่อยู่ในรูปของแป้งหรือเม็ด

เทคโนโลยี

หนึ่งในนโยบายที่สำคัญของเรา นั่นคือการลงทุนให้กับเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด ยังคงรักษาความโดดเด่นทางการตลาดได้เป็นอย่างดีตลอดมา อ่านต่อ...

ทักษะ

เราจัดให้มีการฝึกอบรมหลายระดับให้แก่พนักงานของเราอย่างสม่ำเสมอ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในด้านทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งการผลิตที่มีคุณภาพ พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับ
ลูกค้าของเรา

กำลังการผลิต

ด้วยกำลังการผลิตราว 1,500 ตันต่อวัน ถือได้ว่าโรงงานกระดาษของเราเป็นโรงงานขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่วางใจได้ให้แก่ลูกค้าทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนที่มีความยินดีให้ความไว้วางใจต่อเรา

ทีมงานบริหาร

Management

Mr. Suthas Tejavibulya

สุทัศน์ เตชะวิบูลย์

President

Mr. Sutee Tejavibulya

สุธี เตชะวิบูลย์

Vice President

Mr. Sarunyou Tejavibulya

ศรัณยู เตชะวิบูลย์

Managing Director

sarunyou@hsfc.co.th

Mr. Chotinon Tejavibulya

โชตินนท์ เตชะวิบูลย์

Executive Director

chotinon@hsfc.co.th

Directors

Mr. Kritsakorn Tejavibulya

กฤษกร เตชะวิบูลย์

Director of Operations

kritsakorn@hsfc.co.th

Mrs. Rapeepun Asvinvichit

รพีพรรณ อัศวินวิจิตร

Director of Finance

rapeepun@hsfc.co.th

Pongsiri Tejavibulya, PhD

ดร. พงศ์สิริ เตชะวิบูลย์

Director of Marketing

pongsiri@hsfc.co.th

ทีมงาน

Mr. Dullaphat Mahathanaphanij

ดุลพัฒน์ มหัตถนาพาณิช

Assistant Managing Director

dullaphat@hsfc.co.th

Songyos Triwatanachaikul

ทรงยศ ตรีวัฒนชัยกุล

Sales Manager, Box Division

songyos@hsfc.co.th

Mr. Sombun Peratanakul

สมบุญ พีระธนะกุล

Sales Manager, Paper Division

sombun@hsfc.co.th

Mr. Chanchai Benjaniratn

ชาญชัย เบ็ญจนิรัตน์

Paper Mill Manager

chanchai@hsfc.co.th

Mr. Johann Muhry

Mr. Johann Muhry

Process Manager, Paper Making

muhry@hsfc.co.th

Mr. George Lo

Mr. George Lo

Process Manager, Power & Box Plant

logeorge@hsfc.co.th

Ms. Anocha Phonpanitcharoen

อโนชา ผลพานิชเจริญ

Finance Manager

anocha@hsfc.co.th

Mr. Sumret Seawsakul

สำเร็จ เซียวสกุล

Box Plant Manager

sumret@hsfc.co.th

Miss Nakamol Pukkalanun

ณกมล ปุคคละนันท์

Sales Executive

nakamol@hsfc.co.th

เทคโนโลยี

ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาบริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด ให้ความสำคัญกับการลงทุนโดยเฉพาะการจัดหาเครื่องจักรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูกและการผลิตถุงหลายชั้น โดยในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตจะถูกควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพสูงสม่ำเสมอกันตลอดทุกกระบวนการผลิต

ต้องขอบคุณกระบวนการรีไซเคิลและเทคโนโลยีเครื่องจักรผลิตกระดาษที่มีความก้าวหน้าไปมาก ทำให้เราสามารถนำกระดาษรีไซเคิลกลับมาใช้ได้มากขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังคงสามารถรักษาคุณภาพของกระดาษไว้ได้ นับได้ว่าเป็นการลดการใช้เยื่อกระดาษจากไม้และช่วยในการอนุรักษ์ป่าไม้ไว้ได้ในคราวเดียวกัน

เราใช้เครื่องจักรในการคัดแยกขนาดของเส้นใยเล็กกว่า 0.5 มิลลิเมตร เส้นใยจะถูกคัดแยกออกจากสิ่งเจือปนในน้ำเยื่อและถูกนำไปทำความสะอาดก่อนนำมาใช้กับเครื่องผลิตกระดาษ หัวจ่ายน้ำเยื่อแบบใช้แรงดันไฮดรอลิคสามารถควบคุมความเข้มข้นของเส้นใยและสามารถฉีดจ่ายน้ำเยื่อออกมาได้อย่างสม่ำเสมอ ทำให้กระดาษที่ผลิตได้มีน้ำหนักมูลฐานที่เท่ากันตลอดหน้ากว้างของเครื่องจักร ชุดกดรีดน้ำแบบ Shoe Press ถูกนำมาใช้ในส่วนของการกดรีดน้ำออกเพื่อทำให้กระดาษมีความทนทานในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาความหนาของกระดาษไว้อีกทั้งยังทำให้ความแข็งแรงของกระดาษในการซ้อนกันดีขึ้น อีกส่วนเครื่องจักรหนึ่งที่ทุกเครื่องผลิตจะถูกติดตั้งไว้คือ เครื่องฉาบผิวหน้ากระดาษ (Size Press Unit) ทำหน้าที่ในการฉาบแป้งลงสู่ผิวหน้ากระดาษทั้งสองด้านและซึมเข้าไปในเนื้อกระดาษได้ด้วยแรงกดของลูกกลิ้งที่ชุดเครื่องฉาบแป้งนี้ เป็นการเพิ่มความทนทานและความแข็งแรงของกระดาษในการวางซ้อนกันและการต้านการดันทะลุ กระบวนการผลิตนี้จะถูกควบคุมโดยระบบคุณภาพที่มีชื่อว่า QCS (Quality Control System) เพื่อควบคุมน้ำหนักมูลฐานของกระดาษที่ผลิตและความชื้นให้ได้ตามมาตรฐานการผลิตที่กำหนดไว้

โรงงานแผ่นลูกฟูกของเราใช้เครื่องทำลอนลูกฟูกขนาดหน้ากว้าง 2.5 เมตรที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและเครื่องแปรรูปที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ได้แก่ เครื่อง Flexo Folder Gluer จากประเทศฝรั่งเศสและญี่ปุ่น เครื่อง Flat Bed Die Cutter จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และเครื่อง Rotary Die Cutter จากประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา กล่องสำเร็จรูปที่ผลิตได้จะถูกนำไปทดสอบภายใต้มาตรฐานระดับสากล เช่น Tappi/ISO และต้องได้รับการรับรองคุณภาพก่อนจัดส่งให้แก่ลูกค้า กล่องของเราได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในตลาดในเรื่องของความทนทานในการวางซ้อนกันและเป็นแผ่นลูกฟูกที่มีความแข็งแรงเหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ

การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

นอกจากความมุ่งเน้นในการพัฒนาด้านธุรกิจของบริษัท เรายังตระหนักต่อการรับผิดชอบในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม เพื่อปกป้องโลกของเราให้แก่ลูกหลานในอนาคต โดยแนวคิดนี้บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด จึงได้ติดตั้งเครื่องผลิตกระดาษจากกระดาษรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณการใช้งานเยื่อไม้บริสุทธิ์ ในกระบวนการรีไซเคิลนี้จะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพของกระดาษไว้อย่างสูงสุด เรายังช่วยป้องกันสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วยระบบการบำบัดของเสียที่มีประสิทธิผลซึ่งเราดำเนินการในระดับต่างๆ เป็นอย่างดีในส่วนเกินกว่าข้อกำหนดของกฎหมายที่จำกัดการปล่อยมลภาวะลงสู่แม่น้ำในท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด

ในฐานะหนึ่งในผู้นำทางด้านเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยพร้อมจะดำเนินการทางด้านธุรกิจเพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ด้วยข้อมูลพื้นฐานนี้ บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด ภูมิใจที่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูง ในเวลาเดียวกันนั้นเรายังสามารถช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย

Description
Description
Description
Description
Description
Description

นโยบาย

ในสังคมโลกปัจจุบัน การบริโภคกระดาษเป็นหนึ่งในเครื่องบ่งชี้สำคัญในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระดาษเป็นวัตถุอันจำเป็นที่ถูกใช้งานในการบรรจุ ธุรกิจ การศึกษา ข้อมูล นิตยสารและหนังสือ ในส่วนของการบริโภคกระดาษของประเทศไทยนั้น กำลังมีแนวโน้มในอัตราที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศที่เพิ่มขึ้น

บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2511 ซึ่งในวันนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตกระดาษและบรรจุภัณฑ์ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดภายในประเทศถึง 30% มีกำลังการผลิตกระดาษ 450,000 ตันต่อปี และกำลังการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก 250,000 ตันต่อปี คุณภาพกระดาษและกล่องกระดาษลูกฟูกของเราเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้ใช้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ กว่า 20% ของกระดาษที่ผลิตจะถูกส่งออกไปยังหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป้าหมายของเราคือการผลิตกระดาษและกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีคุณภาพสูงและทนทานด้วยการใช้เส้นใยรีไซเคิลในสัดส่วนที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ เครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ทันสมัยจะถูกนำมาใช้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สูงสุด ในขณะที่การจัดส่งของเราสามารถทำได้ตรงต่อเวลาอันเป็นผลประโยชน์ในด้านต้นทุนแก่ลูกค้า

การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจของโลกในยุคปัจจุบัน ผู้คนต่างตระหนักถึงการใช้งานทรัพยากรธรรมชาติอย่างจำกัด ในอุตสาหกรรมกระดาษ การรีไซเคิลได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมุ่งเน้นให้กระดาษรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบที่สามารถทดแทนการใช้งานเยื่อไม้บริสุทธิ์ได้ บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด ของเราจึงมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มอัตราส่วนของกระดาษรีไซเคิลให้ได้มากที่สุดสำหรับการผลิตกระดาษในทุกเกรด

สิ่งแวดล้อมและพลังงานหมุนเวียนเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสนใจ ในโรงงานกระดาษเราประสบความสำเร็จในการติดตั้งเครื่อง Reactor จากยุโรปเพื่อการบำบัดของเสียโดยใช้แบคทีเรียชนิดที่ไม่ต้องการอากาศในการย่อยสลายของเสีย แบคทีเรียจะย่อยสิ่งสกปรกในน้ำเสียและปล่อยก๊าซมีเทนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ หลังผ่านกระบวนการจากเครื่อง Reactor จะช่วยลด COD ลงได้มากกว่า 75% ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงมากกว่าระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นในระบบจะถูกนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำ ระบบนี้จึงช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงใหม่ในการผลิตไอน้ำได้ในคราวเดียวกัน

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด นอกจากมุ่งเน้นในการพัฒนาด้านธุรกิจของบริษัท ยังมุ่งเน้นกิจกรรมทางสังคมด้านต่างๆ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับสังคม ช่วยเหลือ สนับสนุนในงานและกิจกรรม จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

“รวมน้ำใจช่วยชาวใต้”
        ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด ได้เดินทางไปร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนำสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้กับผู้ประสบภัยยน้ำท่วม พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของในจุดที่ชาวบ้านไม่สะดวกออกมารับที่จุดอำนวยการ
“แบ่งปันน้ำใจสู่น้อง”
        เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนตชด.บ้านป่าหมาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเด็กที่อยู่ในถิ่นทุระกันดาน ได้มีโอกาสและอิ่มท้อง โดยได้มีการมอบเงินช่วยเหลือให้กับทางโรงเรียนจากตัวแทนของ บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด และจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับนักเรียน พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยมีคณะครูอาจารย์และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรม มอบของให้กับเด็กต่างจังหวัดและทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา
        บริษัทปัญจพลฯ ได้จัดถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปี พร้อมทั้งถวายผ้าป่า ทอดกฐิน หล่อพระประธาน สร้างห้องน้ำ สร้างกุฏิ โรงครัว แจกอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนยากจนบริเวณนั้น สร้างศาลาการเปรียญ และอื่นๆ บริษัทปัญจพลฯ สาขาเอกชัย 2 เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมเงินและนำไปมอบให้กับวัดป่าร่วมใจพิทักษ์ธรรม อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา นับว่าเป็นวัดที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ทั้งเส้นทางสัญจร และตั้งอยู่บนเนินเขา

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ รายละเอียดงาน ติดต่อ
   QMR
วางแผน ปรับปรุงและพัฒนาระบบ ISO, กำกับดูแลงานคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด สาขาบางปลา
โทร.034-468019 ต่อ 885
   DCC
ตรวจสอบ แก้ไข จัดเก็บ เอกสาร แจ้งกำหนดการประชุม

Get in Touch

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง ทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปเร็วที่สุด

ข้อมูลติดต่อ

 • contact@hsfc.co.th
 • โทร: 02-249-0251
 • แฟกซ์: 02-249-5713
 • บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด
  389 ถนนริมทางรถไฟช่องนนทรี
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
  กรุงเทพ 10110